logo SOIJ

Het bestuur wordt gevormd door 4 leden, afkomstig uit de 3 IJsselsteinse kerken:

  • Voorzitter – mw. J. Gerritsen-Van Kooten (Oude St. Nicolaaskerk)
  • Secretaris – dhr R.S.W.M. Verwer (Emeritus Organist RK Nicolaasbasiliek)
  • Penningmeester – J. de Geus, (Organist PKN Ontmoetingskerk)
  • Artistieke inbreng – G. Chr. de Gier (Stadsorganist)

Ondertekening oprichtingsacte

17 okt 2018: Stadsorganist Gerrit Christiaan de Gier ondertekent de oprichtingsacte onder toeziend oog van
Jan de Geus, notaris Mr. A.J. Blokhuis, mw. Jannie Gerritsen en René Verwer.