logo SOIJ

De Stichting is opgericht op 10 oktober 2018 en heeft de volgende doelen:

  • Het organiseren van concerten op en met de orgels in de drie IJsselsteinse kerken, zodanig dat het specifieke karakter van de afzonderlijke instrumenten en kerkruimtes optimaal benut en tot uitdrukking gebracht worden;
  • Het promoten van de orgels in de kerkgebouwen van IJssselstein en het stimuleren van het gebruik van en de educatie rond deze instrumenten;
  • Het ontplooien van activiteiten die verband houden met de deze doelen of die daartoe bevorderlijk zijn.
  • Het bieden van een officieel organisatorisch kader om de activiteiten van de stadsorganist te ondersteunen

De Stichting probeert deze doelen te verwezenlijken door contacten te leggen en te onderhouden en door samen te werken met andere instellingen of organisaties die raakvlakken hebben met onze doelstellingen.
Concreet kan hierbij worden gedacht aan de Burgerlijke Gemeente, de diverse kerkbesturen, scholen, koren, musici, etc.

Met en voor deze organisaties zullen projecten opgezet worden als speciale concerten, educatieve workshops, lezingen, rondleidingen, etc.

Daarmee hopen wij aan het publiek van IJsselstein en omstreken een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan te bieden rond de IJsselsteinse kerkorgels.