logo SOIJ

De Stichting kan haar doelstellingen niet verwezenlijken zonder financiën.

Om inkomsten te verkrijgen hanteert de Stichting diverse methoden:

  1. Subsidies worden aangevraagd bij culturele, educatieve of burgerlijke instellingen, afhankelijk van de aard van een project, of voor de algemene doelstellingen
  2. Collectes: Na afloop van de vrij toegankelijke activiteiten wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten;
  3. Donateurs: Individuele personen die de doelstellingen van de Stichting willen bevorderen en ondersteunen kunnen donateur worden.
    Het minimum bedrag is € 30,--, meer is natuurlijk zeer welkom…
    De donateurs worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.
    In de loop van 2019 hopen wij de ANBI-cultuurstatus te verwerven.

Donateur worden:

<contactformulier>